The Cross – Space and time, Spirituality and personality.

Interview with Sergiy Burtovyy | artist

“Symbol of the cross remains us about presence of Jesus Christ itself. If we can see in perspective in space and time, we can discover impressive combination spirituality and personality in different traditions and cultures.

This symbol help me to discover deep meaning and beauty of the art in Christian life.”

Хрест – простір і час, духовність і особистість.

Інтерв’ю із художником Сергієм Буртовим.

“Символ христа насамперед нагадує мені про присутність самого Ісуса Христа. Коли ми поглянемо на це явище через час та простір, тоді ми можемо розпізнати вражаюче поєднання духовного і особистого в багатьох традиціях та культурах.

Цей символ допомагає мені розкривати глибинну суть у християнському житті й наповнює змістом творчі шукання.”